Aktualności

 • Aktywni na rynku pracy! (3)
  on 21 lutego 2020 at 13:18

  […]

 • Samodzielni i niezależni!
  on 21 lutego 2020 at 12:52

  […]

 • 4.2 Konkurs na mobilność ponadnarodową
  on 21 lutego 2020 at 12:51

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/20 na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem... […]