Strona Główna

Nowa Encyklopedia Powszechna definiuje wiedzę jako „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania”.

Można powiedzieć, że:

  • dzięki wiedzy jesteśmy skuteczni w działaniu,
  • wiedza jest przeciwieństwem wiary
  • różne nauki dążą do zdobycia wiedzy o świecie
  • wiedza usprawnia nasze myślenie,

ale w różnych zastosowaniach termin ten odwołuje się do różnych kontekstów.

Zgodnie z definicją przedstawioną przez Arystotelesa wiedzę można podzielić na teoretyczną oraz praktyczną. Jeśli przeczytaliśmy w książce, że najszybszym stylem pływackim jest kraul i zgadzamy się z przytoczoną argumentacją, to jest to przykład potocznie rozumianej nabytej wiedzy teoretycznej (lub zaakceptowanej informacji). Z posiadania tej wiedzy/informacji nie wynika jednak, że potrafimy sami pływać tym stylem. Aby się tego nauczyć, czyli posiąść praktyczną wiedzę polegającą na umiejętności pływania kraulem musimy się najpierw dowiedzieć, jakie należy wykonywać ruchy w trakcie pływania, a następnie przejść dość żmudną, praktyczną lekcję wykonywania tych ruchów w wodzie własnymi kończynami. Tak więc wiedza teoretyczna precyzuje jak dany problem należy rozwiązać, a wiedza praktyczna wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązania problemu. W latach osiemdziesiątych zaczęła się rozpowszechniać koncepcja zarządcza traktująca wiedzę jako punkt wyjścia przy analizie funkcjonowania organizacji (zarządzanie wiedzą). Pojawiły się nawet koncepcje firmy jako przechowalni wiedzy, czy firmy jako zbioru procesów transferu wiedzy. Ideą działania naszej firmy jak również jej mottem jest WIEDZA PRAKTYCZNA. Pomagamy innym tylko wtedy, gdy w danym zakresie tematycznym czujemy się kompetentni i posiadamy stosowne doświadczenie.