Konsulting

Usługa 01 Fundusze Europejskie

Pozyskiwanie dotacji na:
 • modernizację zakładu produkcyjnego celem wprowadzenia nowego produktu lub usługi
 • budowę nowego zakładu produkcyjnego lub usługowego
 • zakup lub modernizację maszyn i urządzeń w celu wprowadzenia innowacyjnego produktu lub usługi
 • inwestycje w obszarze ochrony środowiska
 • badania i rozwój, włącznie z budową prototypów
 • szkolenia
 • inwestycje informatyczne
 • inwestycje jednostek samorządu terytorialnego

Usługa 02 Fundusze Europejskie

Rozliczenie  dotacji:
 • doradztwo w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z przepisami unijnymi i lokalnymi
 • doradztwo w zakresie kontroli oraz dekretacji dokumentów księgowych
 • sporządzanie raportów finansowych
 • sporządzanie sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania końcowego
 • doradztwo w zakresie promocji i wizualizacji projektu
 • przedkładanie dokumentacji do właściwej Instytucji

Usługa 03 Strategie

 • Opracowania dotyczące analizy przedsięwzięcia inwestycyjnego:
 • analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego pod względem możliwości pozyskiwania dotacji ze środków publicznych lub preferencyjnych
 • weryfikacja nakładów inwestycyjnych i kosztowych pod względem możliwości zakwalifikowania ich jako inwestycje w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej oraz pod względem możliwości spełnienia wymogów formalnych uprawniających do złożenia dokumentacji unijnej  w ramach Programów europejskich, wspólnotowych i krajowych
 • ewaluacja wskazanych rozwiązań pod kątem ich szans na skuteczne aplikowanie oraz prezentacja dokonanej analizy źródeł finansowania przedsięwzięć

Usługa 04 CSR

 • Podstawowym i pierwszym elementem wdrażania strategii CSR jest określenie kontekstu biznesowego CSR dla danego przedsiębiorstwa. Właściciele i zarządzający powinni ustalić, czym jest dla nich CSR, jakiego typu praktyki uznają za odpowiedzialne z punktu widzenia interesariuszy: w tym po pierwsze właściciela, pracowników, klientów, dostawców i podwykonawców oraz kolejno społeczności lokalnej, administracji oraz szeroko rozumianego środowiska.
 • Przykładowe 7 obszarów refleksji (wg normy ISO 26000):
  Ład Organizacyjny (Organisational Governancne), Prawa Człowieka (Human Rights), Praktyki/Aspekty Pracownicze (Labour Practices), Środowisko (Environment), Etyka Biznesu (Fair Operating Practices), Kwestie związane z Klientami/Konsumentami (Consumer Issues),  Rozwój Społeczny (Social Development).

Przyjmuje odpowiedzialność za cały proces począwszy od pozyskiwania dotacji aż do ostatecznego rozliczenia się z płatności a następnie z zobowiązań wobec Unii Europejskiej.  To trwanie z Klientem aż do ostatecznego zakończenia spraw unijnych jest bardzo ważne dla naszych Klientów a nam daje pewność bezpiecznego prowadzenia procesu pozyskiwania dotacji.