Szkolenia

Organizujemy szkolenia z zakresu:
  • fundusze europejskie na lata 2014-20
  • finansowanie projektów B+R
  • zasady realizacji projektów unijnych
  • przygotowanie studium wykonalności
  • rozliczanie projektów unijnych
  • analizy finansowe
  • przygotowanie podmiotu do kontroli
  • obsługa MS Excel
Oferowane szkolenia przygotowujemy zgodnie z potrzebami naszych klientów.