O Firmie

Firma o obecnym profilu działalności powstała w 1996 r. Początkowo jako firma szkoleniowa specjalizująca się w tematyce informatycznej, uzupełniając ofertę o kolejne propozycje.  I tak w 1997 r. wprowadzono usługi wdrożeniowe ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego. Od roku 2000 zaproponowano naszym klientom usługi z zakresu pozyskania dotacji z funduszy UE. W roku 2004 wprowadzono kompleksową usługę polegającą na doradztwie w zakresie opracowania koncepcji projektu, przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczaniu projektu. 2006 r to poszerzenie oferty o przygotowanie podmiotów do kontroli projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich. Kolejne zmiany w katalogu usług nastąpiły w 2010 r. i dotyczyły przeprowadzenie weryfikacji realizacji projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie. W 2013 r oferta została uzupełniona o wdrożenie i przygotowanie do certyfikacji w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Na bazie wieloletnich doświadczeń firmy w 2015 r wprowadzono usługi z zakresu Interim Management. Rok 2018 wprowadzono do oferty wdrożenia systemu LMI. System, który gwarantuje mierzalne i trwałe rezultaty. Zwiększa zyskowność biznesu dzięki skutecznym narzędziom do realizacji celów. Kreuje liderów na każdym szczeblu organizacji, zmieniając nawyki, postawy i zachowania.